Registrul-de-dispozitii-2020

Nr.

Crt.

DATA Continutul pe scurt al dispoziției

Comunicarea actelor

administrative

Legalitatea actului

administrativ

Responsabilități-Termene

Nr. și dată

proiect dispoziție

Anul 2020
luna ziua
1 01 07 Convocarea Consiliului local al comunei Bărcănești, județul Prahova în ședință extraordinară la data de 08.01.2020

-Membrii consiliul local;

-Secretar general UAT

-Inst.Prf. Prahova
da 07.01.2020 1/07.01.2020
2 01 08

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante ,din cadrul Compartimentului Audit public intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova

-Resurse Umane


-Secretar general UAT

-Inst.Prf. Prahova

da 08.01.2020 2/08.01.2020
3              
4