Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Hotarari Consiliul Local 2013 -2014
+ANUL 2013
 1. Hotararea nr. 1 din 24-01-2013 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 2. Hotararea nr. 2 din 24-01-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat)
 3. Hotararea nr. 3 din 24-01-2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013)
 4. Hotararea nr. 4 din 24-01-2013 (Hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Parvu Florian)
 5. Hotararea nr. 5 din 24-01-2013 (Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului - teren cu constructie - situat in comuna Barcanesti, sat Tatarani cu destinatie: spatiu comercial)
 6. Hotararea nr. 6 din 24-01-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 7. Hotararea nr. 7 din 24-01-2013 (Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta)
 8. Hotararea nr. 8 din 24-01-2013 (Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 9. Hotararea nr. 9 din 28-02-2013 (Hotarare privind apobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Barcanesti pentru perioada 2014-2020) (patrea I)
 10. Hotararea nr. 9 din 28-02-2013 (Hotarare privind apobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Barcanesti pentru perioada 2014-2020) (partea a II-a)
 11. Hotararea nr. 10 din 28-02-2013 (Hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 12. Hotararea nr. 11 din 28-02-2013 (Hotarare privind aprobare Proiect racorduri retea apa potabila, indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei)
 13. Hotararea nr. 12 din 29-02-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoare activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 14. Hotararea nr. 13 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 15. Hotararea nr. 14 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2012 in anul 2013)
 16. Hotararea nr. 15 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012)
 17. Hotararea nr. 16 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2012-2013)
 18. Hotararea nr. 17 din 26-03-2013 (Hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite de acordare a ajutorului de urgenta)
 19. Hotararea nr. 18 din 30-04-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 20. Hotararea nr. 19 din 30-04-2013 (Hotarare privind infiintarea si organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al com. Barcasnesti, judetulk Prahova)
 21. Hotararea nr. 20 din 30-04-2013 (Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2012)
 22. Hotararea nr. 21 din 30-04-2013 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestul I 2013)
 23. Hotararea nr. 22 din 30-04-2013 (Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului - teren - situat in comuna Barcanesti, sat Romanesti)
 24. Hotararea nr. 23 din 30-04-2013 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul situat in comuna Barcanesti, sat Romanesti, T8Cc661 si stabilirea pretului de incredintare a terenului respectiv proprietarului constructiilor situate pe acest teren, precum si pretul incredintarii)
 25. Hotararea nr. 24 din 30-05-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 26. Hotararea nr. 25 din 30-05-2013 (Hotarare privind incheierii unui acord intre  Comuna Barcanesti , reprezentata de Dima Gheorghe-primar, si Draghici Vasile, Draghici Paul-Catalin, Cecel Loredana - Elena si Draghici Violeta Vasilica)
 27. Anexa nr.1 la Hotararea nr. 25 din 30-05-2013
 28. Hotararea nr. 26 din 30-05-2013 (Hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova  la pregatirea si promovarea proiectului "Sistem informatic  destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic  -  zona sud")
 29. Hotararea nr. 27 din 30-05-2013 (Hotarare privind aprobarea proiectului "Sistem informatic  destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic  -  zona sud" si a cheltuielilor legate de proiect)
 30. Hotararea nr. 28 din 10-06-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local , a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , pe anul 2013)
 31. Hotararea nr. 29 din 27-06-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, Judetul Prahova)
 32. Hotararea nr. 30 din 27-06-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatile finanatate integral sau partial din veniturii proprii, pe anul 2013)
 33. Hotararea nr. 31 din 27-06-2013 (Hotarare privind incheierea unui acord intre comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - prima, Marin Nicolaie si Marin Virginica)
 34. Hotararea nr. 32 din 27-06-2013 (Hotarare privind aprobarea PUZ : Extindere intravilan-zona unitati industriale si depozite si zona mixta, unitatii industriale si depozite (S = 24502mp) in comuna Barcanesti, sat Romanesti, nr. cadastral 20813, tarla 33, parcela A567/34)
 35. Hotararea nr. 33 din 25-07-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatiile finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013 )
 36. Hotararea nr. 34 din 25-07-2013 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei BARCANESTI, judetul Prahova)
 37. Hotararea nr. 35 din 25-07-2013 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Barcanesti nr.7/24.01.2013 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Barcanesti)
 38. Hotararea nr. 36 din 26-07-2013 (Hotarare privind transmiterea unui teren in suprafata de 35.28mp din domeniul public al comunei Barcanesti, judetul Prahova, in domeniul public al statului si administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine in vederea realizarii de catre C.N.A.D.N.R.- S.A. a obiectivului de investitii " Largirea cu a doua banda a partii carosabile pe directia Ploiesti - Buzau a DN1A intre KM 70+550 - 70+935 dreapta " )
 39. Hotararea nr. 37 din 25-07-2013 (Hotarare privind reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, Judetul Prahova pentru anul scolar 2013 - 2014)
 40. Hotararea nr. 38 din 29-08-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituti proprii, pe anul 2013)
 41. Hotararea nr. 39 din 29-08-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didacticecare isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, Judetul Prahova)
 42. Hotararea nr. 40 din 26-09-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didacticecare isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, Judetul Prahova)
 43. Hotararea nr. 41 din 26-09-2013 (Hotarare privind inchirierea imobilului situat in comuna Barcanesti, sat Tatarani nr. 673A, judetul Prahova)
 44. Hotararea nr. 42 din 26-09-2013 (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 60 mp, situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, judetul Prahova)
 45. Hotararea nr. 43 din 31-10-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didacticecare isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, Judetul Prahova)
 46. Hotararea nr. 44 din 31-10-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013)
 47. Hotararea nr. 45 din 31-10-2013 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2013)
 48. Hotararea nr. 46 din 31-10-2013 (Hotarare privind aprobarea proiectelor  de buget pe anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015 - 2017)Hotararea nr. 47 din 31-10-2013 si Anexa Regulament ANCOM (Hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 49. Anexa Regulament ANCOM  din 31-10-2013
 50. Hotararea nr. 48 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 51. Hotararea nr. 49 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2013 -2013).
 52. Hotararea nr. 50 din 28-11-2013 (Hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de ordine publica a comunei Barcanesti, judetul Prahova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei Barcanesti, jud. Prahova).
 53. Hotararea nr. 51 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 54. Hotararea nr. 52 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobare PUZ: " Schimbare destinatie teren intravilan (S=6301mp) din zona de locuinte si functiuni complementare in zona de gospodarie comunala pentru amplasare cimitir ortodox (S studiat = 7944mp) in comuna Barcanesti, sat Ghighiu, De 566/23; numar cadastral 23618, tarla 30, parcela A566/21, De 566/23, De 566/24, De 567)
 55. Hotararea nr. 53 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 56. Hotararea nr. 54 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General  al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 57. Hotararea nr. 55 din 28-11-2013 (Hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului Local de urbanism -  TRUP NR. 10 - SERE (UTR1) )
 58. Hotararea nr. 56 din 28-11-2013 (Hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si S.C. ROMCOOP S.R.L. reprezentata de Calin Gheorghe )
 59. Hotararea nr. 57 din 28-11-2013 (Hotarare privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 60. Hotararea nr. 58 din 28-11-2013 (Hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public " Lucrari de deviere retele si mutare de gard in zona Grupului Scolar agricol Barcanesti)
 61. Hotararea nr. 59 din 28-11-2013 si Anexa (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013)
 62. Hotararea nr. 60 din 28-11-2013 si Anexa  (Hotarare privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pe anul 2014)
 63. Hotararea nr. 61 din 19-12-2013  (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 64. Hotararea nr. 62 din 19-12-2013 si Anexa  (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013 )
 65. Hotararea nr. 63 din 19-12-2013  (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2013)
 66. Hotararea nr. 64 din 19-12-2013  si Anexa nr. 1 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014)
 67. Hotararea nr. 65 din 19-12-2013  (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2014)
 68. Hotararea nr. 66 din 19-12-2013  (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucruri de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuatede beneficiarii de venit minim garantat)
 69. Hotararea nr. 67 din 19-12-2013  (Hotarare privind aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole )
 70. Hotararea nr. 68 din 19-12-2013  (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere mentionata in cadru contractului de inchiriere numarul 7602/01.09.2013 incheiat intre Comuna Barcanesti si S.C. Marifarm S.R.L.)
 71. Hotararea nr. 69 din 19-12-2013  (Hotarare privind incheierea unui acord intre comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si S.C. NAIRAMSERV S.R.L. reprezentata de Manolache Maria)
+ANUL 2014
 1. Hotararea nr. 1 din 09.01.2014 (Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2013)
 2. Hotararea nr. 2 din 30.01.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 3. Hotararea nr. 3 din 30.01.2014 si Anexa (Hotarare privind reorganizarea retelei scolarela nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2014 - 2015)
 4. Hotararea nr. 4 din 30.01.2014 si Anexa - Act aditional (Hotarare privind modificarea contractului de cesiune nr. 445/21.01.2002)
 5. Hotararea nr. 5 din 30.01.2014 si Anexa  (Hotarare privind completarea si modificarea inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 6. Hotararea nr. 6 din 30.01.2014  (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 7. Hotararea nr. 7 din 30.01.2014 si Anexa  (Hotarare privind aprobarea excendentului rezultat la incheierea anului exercitiului financiar al anului 2013 in anul 2014)
 8. Hotararea nr. 8 din 30.01.2014 (Hotarare privind aprobarea stabilirii procedurii de delegarea gestiunii serviciul de salubrizare al comunei Barcanesti prin licitatie publica deschisa si aprobarea documntatiei in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Barcanesti)
 9. Hotararea nr. 9 din 30.01.2014 (Hotarare privind aprobare : Modificare regulament local de urbanism PUZ- EXTINDERE intravilan  (S=1323 mp) pentru zona de institutii si servicii (Sstudiu= 7078 mp) si schimbarea partiala de destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare si zona de gospodarire comunala in zona de cai de comunicatie pentru amplasare service auto si amenajare drum de acces (Sstudiu= 7078 mp) - Comuna Barcanesti, Satul Tatarani, nr. cadastrale 23798, 23833, tarla 15, parcelele A830, Cc829 DJ101D.
 10. Hotararea nr. 10 din 30.01.2014 (Hotarare privind PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTA IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, PARCELARE SI MODIFICAREINDICATORII URBANISTICI (Sstudiu= 5993 mp) - comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr. cadastral 21825, 22166, 22251, 21906, tarla T10, T10/1, parcelele A536, A536/1, si Dc )
 11. Hotararea nr. 11 din 30.01.2014 (Hotararea privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014)
 12. Hotararea nr. 12 din 30.01.2014 (Hotararea privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publicepe anul 2014)
 13. Hotararea nr. 13 din 27.02.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 14. Hotararea nr. 14 din 27.02.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014)
 15. Hotararea nr. 15 din 27.02.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea regulamentului pentru implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap)
 16. Hotararea nr. 16 din 27.02.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat privind proiectul " Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic - zona Sud)
 17. Hotararea nr. 17 din 27.02.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcionare a consiliului local al Comunei Barcanesti, judetului Prahova)
 18. Hotararea nr. 18 din 27.02.2014 si Anexa (Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 19. Hotararea nr. 19 din 27.03.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 20. Hotararea nr. 20 din 27.03.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2013)
 21. Hotararea nr. 21 din 27.03.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014)
 22. Hotararea nr. 22 din 27.03.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul II al anului scolar 2013 - 2014)
 23. Hotararea nr. 23 din 27.03.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobare : PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (4107mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII TURISTICE (Sstudiat=10818mp) in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, numarul cadastral 24156, 21914, tarla 1, 25 parcele Cc1, Cc 1846, 1849, 1852, A1846, 1848, 1851)
 24. Hotararea nr. 24 din 27.03.2014 si ANEXA (Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Barcanesti, judetul Prahova, a teren si a unei constructii - cladire camin cultural Ghighiu - aflata in administrarea Consililiui Local Barcanesti, sat Ghighiu, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiunesi casarea acestuia)
 25. Hotararea nr. 25 din 27.03.2014 si Anexa (Hotarare privind includerea in domeniul privat al comunei Barcanesti a unor bunuri ce apartin comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 26. Hotararea nr. 26 din 30.04.2014 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 27. Hotararea nr. 27 din 30.04.2014 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2014)
 28. Hotararea nr. 28 din 30.04.2014 (Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta)
 29. Hotararea nr. 29 din 30.04.2014 (Hotarare privind aprobare: PUZ EXTINDERE INTRAVILAN (S = 27779mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S = 10290 mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNII COMPLEMENTARE IN ZONA MIXTA DEPOZITARE SI SERVICII (ST = 38089 mp) in comuna Barcanesti, sat Tatarani, tarla 12 parcela A92/4...A92/15)
 30. Hotararea nr. 30 din 30.04.2014 (Hotarare privind includerea in domeniul privatal comunei Barcanesti a unor bunuri ce apartin comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 31. Hotararea nr. 31 din 30.04.2014 (Hotarare privind acordul de acces " incheiat in favoarea a OMV Petrom SA pentru terenul situat in comuna Barcanesti, sat Tatarani, judetul Prahova, T10 Nds44 in suprafata de 27243 mp)
 32. Hotararea nr. 32 din 30.04.2014 (Hotarare privind aprobare acord de folosinta catre SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA a unui teren in suprafata de 1 mp situat in comuna Barcanesti, sat Tatarani, judetul Prahova in vederea amplasarii unei statii de protectie catodica)
 33. Hotararea nr. 33 din 30.04.2014 (Hotarare privind aprobare acces de catre ROMTELECOM la un teren in suprafata de 2 mp situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, judetul Prahova, in vederea amplasarii cabinetului OTLC 3000)
 34. Hotararea nr. 34 din 30.04.2014 (Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri ce apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si casarea acestora si modificarea inventaralui bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 35. Hotararea nr. 35 din 29.05.2014 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 36. Hotararea nr. 36 din 29.05.2014 si Anexa (Hotarare privind includerea in domeniul privat a unor bunuri ce apartin comunei Barcanesti , judetul Prahova)
 37. Hotararea nr. 37 din 29.05.2014 si Anexa (Hotarare prind modificarea domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 38. Hotararea nr. 38 din 29.05.2014 si Anexa , Anexa 1 , Anexa 2 (Hotarare privind incheierea unor contracte de locatiune pentru spatii locative ce apartin domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 39. Hotararea nr. 39 din 29.05.2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 40. Hotararea nr. 40 din 30.06.2014 ( Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova ).
 41. Hotararea nr. 41 din 30.06.2014 (Hotarare privind modificarea domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 42. Hotararea nr. 42 din 28.08.2014 (Hotarare privind incetarea mandatului de consilier al d-lui Dumitru Alexandru si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 43. Hotararea nr. 43 din 28.08.2014 (Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2014).
 44. Hotararea nr. 44 din 28.08.2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014).
 45. Hotararea nr. 45 din 28.08.2014 (Hotarare privind stabilirea si utilizarea cotei de dezvoltare la activitatile de apa-canal).
 46. Hotararea nr. 46 din 25.09.2014 (Hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-lui Sima Avram).
 47. Hotararea nr. 47 din 25.09.2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014).
 48. Hotararea nr. 48 din 25.09.2014 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 49. Hotararea nr. 49 din 26.09.2014 (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 60mp, situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, juderul Prahova).
 50. Hotararea nr. 50 din 24.09.2014 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti).
 51. Hotararea nr. 51 din 25.09.2014 (Hotarare privind aprobare acord de principiu al Comunei Barcanesti pentru acordarea unui ajutor de stat regional societatii S.C. Parc Industrial Barcanesti S.A. pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale).
 52. Hotararea nr. 52 din 25.09.2014 (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarului total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2014 ).
 53. Hotararea nr. 53 din 30.10.2014 ( Hotarare privind aporbarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza Comunei Barcanesti, Judetul Prahova).
 54. Hotararea nr. 54 din 30.10.2014 ( Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2014 ).
 55. Hotararea nr. 55 din 30.10.2014 si Anexa ( Hotarare privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pe anul 2015 ).
 56. Hotararea nr. 56 din 30.10.2014 ( Hotarare privind aprobarea documentatiei : PUZ-ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona de locuinte si functiuni completare in zona mixta locuinte si institutii si servicii pentru amplasare centru ingrijire caini si amenajare acces (Sst=5647,20 mp) in comuna Barcanesti, sat Romanesti , nr. 348, nr. cadastral 23297, tarla 20,39, parcele Cc 1513, A 610/1,2, Ds 1511 ).
 57. Hotararea nr. 57 din 30.10.2014 ( Hotarare privind incheierea unui acord intre comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si SC GAST AUTO SERV SRL ). 
 58. Hotararea nr. 58 din 27.11.2014 si Anexa ( Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014.
 59. Hotararea nr. 59 din 27.11.2014 ( Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova ).
 60. Hotararea nr. 60 din 27.11.2014 si Anexa ( Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul I al anului scolar 2014-2015 ).
 61. Hotararea nr. 61 din 27.11.2014 ( Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2015.
 62. Hotararea nr. 62 din 27.11.2014 si Anexa ( Hotarare privind includerea in domeniul privat al comunei Barcanesti a unor bunuri ce apartin comunei Barcanesti, judetul Prahova ).
 63. Hotararea nr. 63 din 27.11.2014 si Anexa ( Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova ).
 64. Hotararea nr. 64 din 27.10.2014 ( Hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile de apa potabila si canalizare-epurare, operator SC Capoles Serv S.R.L Ploiesti, Prahova ).
 65. Hotararea nr. 65 din 27.10.2014 ( Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate , proiectul tehnic si de executie, indicatorii tehnico-economici si devizul general la obiectivul de investitii: "Construire camin cultural, in sat Romanesti, comuna Barcanesti, judetul Prahova ).
 66. Hotararea nr. 66 din 12.12.2014  si Anexe ( Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014 ).
 67. Hotararea nr. 67 din 29.12.2014 ( Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitateape raza comunei Barcanesti, judetul Prahova ).
 68. Hotararea nr. 68 din 29.12.2014 ( Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2015 ).
 69. Hotararea nr. 69 din 29.12.2014 ( Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2014 ).
 70. Hotararea nr. 70 din 29.12.2014 si Anexe ( Hotarare privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor contribuabil persoane fizice ).
 71. Hotararea nr. 71 din 29.12.2014 si Anexe ( Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 ).
 72. Hotararea nr. 72 din 29.12.2014 si Anexe ( Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat ).
 73. Hotararea nr. 73 din 29.12.2014 (Hotarare privind aprobarea : PUZ-EXTINDERE INTRAVILAN (S=6090 MP) PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, ZONA SPATII VERZI-PERDELE DE PROTECTIE SI ZONA MIXTA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI DOTARI AFERENTE SI INSTITUTII SI SERVICII ( Sst=12983 mp) - comuna Barcanesti, sat Ghigiu, nr. cadastral 22006, tarla 31 , parcelele A 578/40, A 578/41, De 567 , com. Berceni DJ101D ).
 74. Hotararea nr. 74 din 29.12.2014 si Anexe ( Hotarare privind includerea in domeniul privat al comunei barcanesti a unor bunuri ce apartin comunei Barcanesti , judetul Prahova ).
 75. Hotararea nr. 75 din 29.12.2014 si Anexe ( Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova ).