Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Hotarari Consiliul Local 2011 - 2012
+ANUL 2012
 1. Hotararea nr. 1 din 30-01-2012 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 2. Hotararea nr. 2 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2011 in anul 2012)
 3. Hotararea nr. 3 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat)
 4. Hotararea nr. 4 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobarea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii)
 5. Hotararea nr. 5 din 30-01-2012 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Barcanesti nr. 66 din 15.12.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012)
 6. Hotararea nr. 6 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Barcanesti)
 7. Hotararea nr. 7 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobarea taxei pentru derularea activitatilor de informare si consultare a cetatenilor in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism)
 8. Hotararea nr. 8 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobare PUZ Extindere intravilan (S=788 mp) si modificare indicatori urbanistici pentru zona unitatii agro-industriale (S=11721 mp) in jud. Prahova, comuna Barcanesti, sat Tatarani, T12 Cc92/1-5, T26 P1684, 1685)
 9. Hotararea nr. 9 din 30-01-2012 (Hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Tanase Stefan Daniel)
 10. Hotararea nr. 10 din 30-01-2012 (Hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Garbea Mihai, Popovici Horia, Trandafirescu Ionel, Lazar Ciprian)
 11. Hotararea nr. 11 din 30-01-2012 (Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui apatiu cu destinatia cabinet stomatologic situat in sat Barcanesti, comuna Barcanesti, proprietatea Comunei Barcanesti)
 12. Hotararea nr. 12 din 02-02-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 13. Hotararea nr. 13 din 02-02-2012 (Hotatare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integral al Deseurilor in judetul Prahova", aprincipalilor indicatori tehnico - economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicinantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")
 14. Hotararea nr. 14 din 29-02-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 15. Hotararea nr. 15 din 29-02-2012 (Hotarare privind asocierea Comunei Barcanesti cu Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti si Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) - Filiala Prahova in vederea realizarii Proiectului sectorial "NE PASA DE PLOIESTI")
 16. Hotararea nr. 16 din 29-02-2012 (Hotarare privind aprobarea inchirierii, documentatiei de atribuire, caietului de sarcini, modelul de contract, valoarea garantiei de participare, valoarea chiriei, a perioadei de inchiriere, comisia de licitatie si comisia de urmarire a contractului si lucrarilor de reabilitare precum si perioada de executie in scopul inchirierii a caminului cultural in suprafata de 358 mp si a terenului in suprafata de 1200 mp aferent, situat in sat Romanesti, comuna Barcanesti, pentru desfasurare activitati culturale )
 17. Hotararea nr. 17 din 29-02-2012 (Hotarare privind aprobarea valorilor actualizate (reevaluate) ale activelor fixe corporale aflate in patrimoniul comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 18. Hotararea nr. 18 din 29-02-2012 (Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune incheiat intre Primaria Barcanesti si SC Rodipet SA)
 19. Hotararea nr. 19 din 19-03-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 20. Hotararea nr. 20 din 19-03-2012 (Hotarare privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului public "Alimentare cu apa a comunei Barcanesti")
 21. Hotararea nr. 21 din 19-03-2012 (Hotarare privind constituirea comisiei de analiza si repartizare a terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, confom Legii nr. 15/2003)
 22. Hotararea nr. 22 din 19-03-2012 (Hotarare privind aprobarea inchirierii prin negociere cu o singura sursa a unei suprafete situate pe terasa castelului de apa ocupata cu echipament Orange si a unei suprafete de teren situate la baza acestuia)
 23. Hotararea nr. 23 din 27-04-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe aul 2012)
 24. Hotararea nr. 24 din 27-04-2012 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2012)
 25. Hotararea nr. 25 din 27-04-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 26. Hotararea nr. 26 din 27-04-2012 (Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Barcanesti in Comitetul de coordonare al Proiectului sectorial "NE PASA DE PLOIESTI")
 27. Hotararea nr. 27 din 27-04-2012 (Hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea uneo bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 28. Hotararea nr. 28 din 27-04-2012 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 29. Hotararea nr. 29 din 27-04-2012 (Hotarare privind aprobarea contractului de cofinantare pentru extinderea sistemului de distributie gaze naturale in sat Tatarani, com Barcanesti, judetul Prahova)
 30. Hotararea nr. 30 din 27-04-2012 (Hotarare privind aprobare PUZ - "Extindere intravilan (S=5821 mp) si schimbare destinatie teren (S=1654 mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona mixta depozitare si servicii pentru amplasare centru de perfectionare si depozitare echpamente pentru instalatii petroliere (Stot = 7475 mp) - comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr Cadastral 801, 21339, 20313, T12 parcelele A92/19, 92/17")
 31. Hotararea nr. 31 din 31-05-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 32. Hotararea nr. 32 din 31-05-2012 (Hotarare privind aprobare PUZ - "Extindere intravilan (S=1323 mp) - zona institutii si servicii si schimbare partiala destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare si zona gospodarie comunala in zona cai de comunicatii pentru amplasare service auto si amenajare drum acces (Studiu = 7078 mp) in comuna Barcanesti, sat Tatarani, T15 CC829 A 830, nr cadastrale 23833, 23798")
 33. Hotararea nr. 33 din 31-05-2012 (Hotarare privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice)
 34. Hotararea nr. 34 din 31-05-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 35. Hotararea nr. 35 din 31-05-2012 (Hotarare privind reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2012-2013)
 36. Hotararea nr. 36 din 28-06-2012 (Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 37. Hotararea nr. 37 din 28-06-2012 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)
 38. Hotararea nr. 38 din 28-06-2012 (Hotarare privind construirea Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 39. Hotararea nr. 39 din 28-06-2012 (Hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta)
 40. Hotararea nr. 40 din 28-06-2012 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 41. Hotararea nr. 41 din 28-06-2012 (Hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora)
 42. Hotararea nr. 42 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 43. Hotararea nr. 43 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 44. Hotararea nr. 44 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprovarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2012)
 45. Hotararea nr. 45 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprobarea proiectelor de buget pe anul 2013 si a estimarilor pentru anii 2014-2016)
 46. Hotararea nr. 46 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactce care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 47. Hotararea nr. 47 din 31-07-2012 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Pravova)
 48. Hotararea nr. 48 din 31-07-2012 (Hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de ordine publica a comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 49. Hotararea nr. 49 din 31-07-2012 (Hotarare privind imputernicirea d-lui Dima Gheorghe, primar al comunei Barcanesti, ca reprezentant al comunei Barcanesti in cadrul A.D.I. "Polul de Crestere Ploiesti-Prahova")
 50. Hotararea nr. 50 din 31-07-2012 (Hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Draghici Vasile)
 51. Hotararea nr. 51 din 31-07-2012 (Hotatare privind aprobare PUZ - "Introducere teren in intravilan - zona unitati industriale si depozite si zona mixta unitati industriale si depozite/ institutii si servicii (S=160776) - jud Prahova, comuna Barcanesti, sat Romanesti, nr Cadastrale 10742, 10438, 10457, Tarla 33, parcela A567/30-34")
 52. Hotararea nr. 52 din 04-10-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 53. Hotararea nr. 53 din 04-10-2012 (Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul comunei Barcanesti pe anul 2012 pentru continuarea lucrarii in parteneriat cu Judetul Prahova avand ca obiectiv "Construire sediu primarie")
 54. Hotararea nr. 54 din 04-10-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 55. Hotararea nr. 55 din 04-10-2012 (Hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile de apa potabila si de canalizare - epurare, operator SC Capoles Serv S.R.L. Ploiesti, judetul Prahova)
 56. Hotararea nr. 56 din 04-10-2012 (Hotarare privind desemnarea directorilor Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti si Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar Barcanesti ca ordomatori tertiari de credite)
 57. Hotararea nr. 57 din 04-10-2012 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti)
 58. Hotararea nr. 58 din 04-10-2012 (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 60 mp, situat in comune Barcanesti, sat Barcanesti, judetul Prahova)
 59. Hotararea nr. 59 din 04-10-2012 (Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia cabinet stomatologic situat in sat Barcanesti, comuna Barcanesti, proprietatea Comunei Barcanesti)
 60. Anexa nr. 1 la hotararea nr. 59 din 04-10-2012
 61. Hotararea nr. 60 din 04-10-2012 (Hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Mindricel Nicoleta)
 62. Hotararea nr. 61 din 30-10-2012 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2012)
 63. Hotararea nr. 62 din 30-10-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pentru anul 2013)
 64. Hotararea nr. 63 din 30-10-2012 (Hotarare privind aprobare PUZ - "Schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici pentru amplasare pensiune turistica in incinata spalatoriei auto cu sediu administrativ si bar (S=1168 mp) in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, nr. cadastral 21496, tarla I, parcelele Cc 45, A44, A 46, V 47")
 65. Hotararea nr. 64 din 30-10-2012 (Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova a unei constructii - cladire gradinita Romanesti - aflata in administrarea Consiliului Local Barcanesti situata in comuna Barcanesti, sat Romanesti, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si casarea acesteia)
 66. Hotararea nr. 65 din 30-10-2012 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de solutionare a cererilor si repartizarea terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constuirea unei locuinte proprietate personala)
 67. Hotararea nr. 66 din 30-10-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 68. Hotararea nr. 67 din 30-10-2012 (Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie din partea SC Nairam Serv SRL, reprezentata de doamna Manolache Maria, a unei suprafete de teren (S=103 mp) pentru inregistrarea unui drum ce reprezinta cale de acces creat in baza unei documentari urbanistice, situat in comune Barcanesti, sat Tatarani, T15A830)
 69. Hotararea nr. 68 din 27-11-2012 (Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul comunei Barcanesti pe anul 2012 si bugetul Judetului Prahova pentru continuarea lucrarii in parteneriat avand ca obiectiv "Construire sediu primarie")
 70. Hotararea nr. 69 din 27-11-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 71. Hotararea nr. 70 din 27-11-2012 (Hotarare privind aprobarea deconarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 72. Hotararea nr. 71 din 27-11-2012 (Hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr. 445/47/22-01-2002)
 73. Hotararea nr. 72 din 27-11-2012 (Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea constructiei in suprafata de 358 mp situata in Comuna Baranesti, sat Romanesti cu destinatia "Camin Cultural", numar cadastral 11294 si trecerea acesteia din domeniul public in domeniul privat al comunei Barcanesti)
 74. Hotararea nr. 73 din 27-11-2012 (Hotarare privind aprobarea vanzarii aparatului nr. 10, situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti nr. 368, Bl. A9, judetul Prahova, titularului contractului de inchiriere al aparatului, dl. Ion Vasile)
 75. Hotararea nr. 74 din 27-12-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2012)
 76. Hotararea nr. 75 din 27-12-2012 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 77. Hotararea nr. 76 din 27-12-2012 (Hotarare privind aprobarea axecutiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2012)
 78. Hotararea nr. 77 din 27-12-2012 (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2013)
 79. Hotararea nr. 78 din 27-12-2012 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013)
 80. Hotararea nr. 79 din 27-12-2012 (Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
+ANUL 2011
 1. Hotararea nr 1 din 31.01.2011 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 2. Hotararea nr 2 din 31.01.2011 (Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabititate - revizuit, pentru lucrarea "Reabilitare retea apa potabila", comuna Barcanesti, judetul Prahova)
 3. Hotararea nr 3 din 31.01.2011 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat)
 4. Hotararea nr 4 din 31.01.2011 (Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE" comuna Barcanesti, judetul Prahova)
 5. Hotararea nr 5 din 31.01.2011 (Hotarare privind participarea Comunei Barcanesti la implementarea proiectului <>)
 6. Hotararea nr 6 din 31.01.2011 (Hotarare privind aprobarea participarii Comunei Barcanesti, in calitate de partener, in cadrul implementarii proiectului "Economia sociala, un drum sigur spre progres" si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia)
 7. Hotararea nr 7 din 31.01.2011 (Hotarare privind modificarea Hotarari Consiliul Local Barcanesti nr. 30 din 09 septembrie 2008 privind diminuarea suprafetei de izlaz a comunei Barcanesti cu 20 ha)
 8. Hotararea nr 8 din 10.02.2011 (Hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011)
 9. Hotararea nr 9 din 10.02.2011 (Hotarare privind aprobarea listei bunurilor si a listei veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor, in functie de care se stabilesc dreptul la ajutorul social)
 10. Hotararea nr 10 din 10.02.2011 (Hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rulment rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2010 in anul 2011)
 11. Hotararea nr 11 din 28.02.2011 (Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 12. Hotararea nr 13 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010)
 13. Hotararea nr 14 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 14. Hotararea nr 15 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea modului de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")
 15. Hotararea nr 16 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar pentru Parorhia Tatarani situata in satul Tatarani comuna Barcanesti, judetul Prahova)
 16. Hotararea nr. 17 din 28.04.2011 (Hotatare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 17. Hotararea nr. 18 din 28.04.2011 (Hotatare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2011)
 18. Hotararea nr. 19 din 28.04.2011 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011)
 19. Hotararea nr. 20 din 28.04.2011 (Hotarare privind modificarea Acordului incheiat intre Asociatia Recon-Ludan si Consiliul Local al Comunei Barcanesti )
 20. Hotararea nr. 21 din 28.04.2011 (Hotatare privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea cetatenilor in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism)
 21. Hotararea nr. 22 din 30.05.2011 (Hotarare privind privind aprobarea decontarii nevetelor cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 22. Hotararea nr. 23 din 30.05.2011 (Hotarare privind aprobarea transmiterii unui teren aflat in domeniul public al comunei Barcanesti, judetul Prahova si administrarea Consiliului Local Barcanesti in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru construirea unei crese cu 3 grupe)
 23. Hotararea nr. 24 din 21.06.2011 (Hotarare privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 24. Hotararea nr. 25 din 21.06.2011 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 25. Hotararea nr. 26 din 30.06.2011 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011)
 26. Hotararea nr. 27 din 28.07.2011 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitarea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 27. Hotararea nr. 28 din 28.07.2011 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2011)
 28. Hotararea nr. 29 din 28.07.2011 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011)
 29. Hotararea nr. 30 din 28.07.2011 (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2011)
 30. Hotararea nr. 31 din 28.07.2011 (Hotatare privind incheierea unui acord de asociere intre Comuna Barcanesti si SC Pris SRL Tatarani pentru intocmire PUZ - Modificare indicatori urbanistici in zona unitatii agricole pentru amplasare silozuri careale, magazie, cabina poarta si pod bascula 50 To" in, comuna Barcanesti, Sat Tatarani, nr. 233, T. 12 si 26, parcela 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 1684 si 1685)
 31. Hotararea nr. 32 din 28.07.2011 (Hotarare privind includerea in domeniul privat al comunei Barcanesti a unor bunuri ce apartin comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 32. Hotararea nr. 33 din 31.08.2011 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 33. Hotararea nr. 34 din 31.08.2011 (Hotarare prind aprobarea Documentului de Pozitie referitor la modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")
 34. Hotararea nr. 35 din 31.08.2011 (Hotarare privind aprobarea Regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru comuna Barcanesti)
 35. Hotararea nr. 36 din 31.08.2011 (Hotarare privind inchirierea a 48 mp pe teresa castelului de apa si 25 mp la baza acestuia pentru instalare echipament GSM)
 36. Hotararea nr. 37 din 31.08.2011 (Hotarare privind inchirierea a 3 mp situati sub teresa castelului de apa si 2 mp la baza acestuia pentru instalare sistem radio pentru conexiuni de internet in banda 3,5 GHZ)
 37. Hotararea nr. 38 din 22.09.2011 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011)
 38. Hotararea nr. 39 din 29.09.2011 (Hotarare privind avizarea structurii unitatilor de invatamant de stat care vor functiona incepand cu 01.09.2011, in comuna Barcanesti, judetul Prahova)
 39. Hotararea nr. 40 din 16.10.2011 (Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia)
 40. Hotararea nr. 41 din 16.10.2011 (Hotarare privind aprobarea preluarii in folosinta gratuita a terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Barcanesti de catre Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe perioada realizarii proiectului investitiei "Retea de canalizare si statie de epurare in comuna Barcanesti, judetul Prahova")
 41. Hotararea nr. 42 din 31.10.2011 (Hotarare privind demisia unui consilier local)
 42. Hotararea nr. 43 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 43. Hotararea nr. 44 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2011)
 44. Hotararea nr. 45 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobarea proiectelor de buget pe anul 2012 si a estimarilor pentru anii 2013-2015)
 45. Hotararea nr. 46 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobare PUZ - "Indroducere teren intravilan si parcelare pentru locuinte si funtiuni complementare (S=50 000 MP) - comuna Barcanesti, sat Barcanesti, tarla 40, parcela 613/98, De 602, De 612, judetul Prahova")
 46. Hotararea nr. 47 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobare PUZ - "Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte si funtiuni complementare (S=20 000 MP) - comuna Barcanesti, sat Ghighiu, tarla 32, parcela 583/1, judetul Prahova")
 47. Hotararea nr. 48 din 31.10.2011 (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 60 mp, situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, judetul Prahova)
 48. Hotararea nr. 49 din 31.10.2011 (Hotarare privind incheierea unui acord de asociere intre Comuna Barcanesti si SC NAIRAMSERV SRL Tatarani pentru intocmire PUZ - Extindere intravilan, creare cale de acces pentru realizarea unui service auto, in, comuna Barcanesti, sat Tatarani, T.15 parcela A 830)
 49. Hotararea nr. 50 din 31.10.2011 (Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 50. Hotararea nr. 51 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, caietului de sarcini si modelul de contract in scopul inchirierii a 48 mp pe terasa Castelului de apa situat in comuna Barcanesti, sat Tatarani si 25 mp. la baza acestuia pentru istalare echipament GSM)
 51. Hotararea nr. 52 din 31.10.2011 (Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, caietului de sarcini si modelul de contract in scopul inchirierii a 3 mp pe corpul castelului de apa situat in comuna Barcanesti, sat Tatarani si 2 mp. la baza acestuia pentru instalare sistem radio si conexiune internet)
 52. Hotararea nr. 53 din 31.10.2011 (Hotarare privind alocarea sumelor conform contractului de asociere a Comunei Barcanesti judetului Prahova cu Judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public in speta Construire sediu primarie)
 53. Hotararea nr. 54 din 29.11.2011 (Hotarare privind validarea mandatului de consilier al d-lui STAN CONSTANTIN)
 54. Hotararea nr. 55 din 29.11.2011 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 55. Hotararea nr. 56 din 29.11.2011 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011)
 56. Hotararea nr. 57 din 29.11.2011 (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2011)