Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Investitii

INVESTITII PRIMAR LUPU VALERIU 2016 - 2020

 

Proiecte finalizate

 

Construire camin cultural, imprejmuire, bransamente utilitati – Com. Barcanesti, Sat Romanesti (Proiect finalizat)

Descarca arhiva cu documentele

Program de imbunatatire a eficientei energetice aferent Comunei Barcanesti


 

Reabilitare si extindere retea apa si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu, Com. Barcanesti, Jud. Prahova (Proiect finalizat)

Descarca arhiva cu documentele

Autorizatie de securitate la incendiu

 


 

 

Proiecte in curs de executie


Anunt - Achizitie directa - Avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica privind servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrarea "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Barcanesti, judetul Prahova"

 - Vizualizare/ Descarcare documente

 


Anunt - Achizitie directa, avand ca obiect atribuirea contractelor de achizitie publica privind: Protectia drumurilor, combaterea lunecusului si a inzapezirii pe reteaua drumurilor comunale, din comuna Barcanesti, judetul Prahova

 - Caiet de sarcini

 


Anunt - achizitie directa - Avand ca obiect atribuirea contractelor de achizitie publica privind: "Servicii de cadastru - plan parcelar in format digital si alocare numere cadastrale pentru T21 situata in comuna Barcanesti, sat Tatarani, judetul Prahova"

 - Caiet de sarcini


 

Anunt Achizitie Directa - Avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica privind servicii de mentenanta si revizie echipamente Primaria Comunei Barcanesti si Camin Cultural Romanesti

 - Caiet de sarcini


Anunt - Achizitie Directa - Avand ca obiect atribuirea contractelor de achizitie publica privind: "Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale in comuna Barcanesti, judetul Prahova"

 - Caiet de sarcini


Anunt de participare simplificat - Construire canalizare pluviala (L=325m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3

 


Programul anual de achizitii publice pe anul 2019

 


 

Anunt - Achizitie Directa - Avand ca obiect atribuirea contractelor de achizitie publica privind: "Protectia drumurilor, combaterea lunecusului si a inzapezirii pe reteaua drumurilor comunale, din comuna Barcanesti, judetul Prahova"

Caiet de sarcini Deszapezire11132018

Anexa caiet de sarcini Deszapezire11132018

Formulare

 


 

Anunt - Achizitie directa - Avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica privind: "Servicii proiectare faza PUZ-parcelare, schimbare destinatie functionala din terenuri cu destinatie zona unitati agricole in intravilan, in zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protectie agrement in vederea infiintatii Baza Sportiva si Parc Constantin Brancoveanu in Sat Barcanesti, Com.Barcanesti"

Caiet de sarcini PUZ11132018

Formulare PUZ

 


 

 

Anunt achizitie documentatie SF, modernizare drumuri de interes local comuna Barcanesti, jud.Prahova 10102018

CS avize CNAIR SF modernizare drumuri de interes local comuna Barcanesti, jud.Prahova 10102018

CS avize SF modernizare drumuri de interes local comuna Barcanesti, jud.Prahova 10102018

 

CS realizare-avizare OCPI  SF modernizare drumuri de interes local comuna Barcanesti, jud.Prahova 10102018

 


 

Anut achizitie servicii de expertiza tehnica 10092018

Caiet de sarcini servicii expertiza tehnica Castel apa Ghighiu si castel apa Barcanesti 10092018

Caiet de sarcini servicii expertiza tehnica Dispensar uman 10092018

Caiet de sarcini servicii expertiza tehnica Imobilul Casa Banu 10092018

Formulare


 

Anunt - Achizitie directa - Avand ca obiect "Lucrari reparatii cu mixtura asfaltica (plombari strazi comuna) Barcanesti, judetul Prahova"

 

 


 

Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata derularii lucrarilor pana la receptia finala "Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in comuna Barcanesti, judetul Prahova (etapa a-3-a)

 

 

 


 

Schimbare destinatie cladire Gradinita in Cabinete medicale umane si Farmacie, (Oficina), amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, imprejmuire si organizare de santier, comuna Barcanesti, sat Tatarani nr. 26  E, judetul Prahova

 


 

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DERULARII LUCRARILOR PANA LA RECEPTIA FINALA "Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in comuna Barcanesti judetul Prahova ( etapa a-3-a ) 

 


 

 

Construire canalizare pluviala (L=325m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

 

 


 

 

Delegare gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public in comuna Barcanesti, judetul Prahova

 

 


 

 

Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor de utilitati publice 2018-2020 pentru Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Program de imbunatatire a eficientei energetice aferent Comunei Barcanesti

Descarca arhiva cu documentele

 


 

 

Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinet medicale umane si farmacie, amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Drumuri publice si retele edilitare loturi locuinte in comuna Barcanesti (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Expertiza tehnica pentru sediu scoala gimnaziala Gheorghe Lazar Barcanesti (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Expertiza tehnica privind situatia existenta in vederea continuarii lucrarilor ramase de finalizat in cadrul investitiei “Liceu nr. 8, Sali de clasa + corp de legatura Grupul Agricol Barcanesti, com. Barcanesti, Jud. Prahova” (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Infiintare baza sportiva in comuna Barcanesti (Proiect in curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Infiintare parc “Constantin Brancoveanu” (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Modernizare scoala Puscasi consolidare , schimbare functiune, amenajare exterioara, imprejmuire si utilitati (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Programul National de Dezvoltare Locala 2016-2017 Primaria Barcanesti (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Studiu de Fezabilitate – Extindere si reabilitare retea de apa potabila comuna Barcanesti (Etapa a 3-a) (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Studiu de Fezabilitate – “Modernizare drumuri de interes local” in comuna Barcanesti, judet Prahova (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Studiu de Fezabilitate pentru sisteme de canalizare menajera si epurare apa – Etapa I – Retea de canalizare comuna Barcanesti (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Studiu de fezabilitate pentru sisteme de canalizare menajera si epurare apa – Etapa II – Retea de canalizare sat Ghighiu, Comuna Barcanesti (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Studiu de fezabilitate – “Extindere retea distributie gaze natural in loc. Ghighiu, Com. Barcanesti, Jud. Prahova” (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Studiu de fezabilitate - Modernizare iluminat public in com. Barcanesti, Jud. Prahova (In curs de executie)

Descarca arhiva cu documentele

 


 

Actualizare Plan Urbanistic General al comunei  (In curs de executie) (In curs de executie)

 


 

Servicii de supraveghere video ale comunei Barcanesti (In curs de executie)