Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Transparenta decizionala

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

Proiect de hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BĂRCĂNEŞTI,JUDEŢUL PRAHOVA 

Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova și a Contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova

 - Caiet de sarcini

 - Contract

 - Formulare

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Barcanesti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar comuna Barcanesti, judetul Prahova

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Barcanesti in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar comuna Barcanesti, judetul Prahova

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III al anului 2019

Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ "Extindere intravilan (S=5671 MP) si modificare reglementari urbanistice teren intravilan pentru zona mixta cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si institutii si servicii si zona locuinte si dotari complementare si reglementare teren extravilan".

 - Descarca documente (arhiva .rar)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti [Legea nr. 52/2003]

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.61 din 26.11.2018 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei Comunei Barcanesti, judetul Prahova

Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficieaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Barcanesti pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti si dl.Ivan Adrian Stelian

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, str. Laurilor (DS1953), judetul Prahova

Adresa nr. 351/14.05.2019 SC CAPOLES SERV SRL - Punct de vedere Nr.351 din data de 14.05.2019, cu privire la intentia UAT Barcanesti de a delega serviciul public de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera al comunei Barcanesti

Proiect de hotarare privind aprobare PUZ - Modificare partiala reglementari PUZ - zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii, zona mixta institutii si servicii si cai de comunicatii rutiere, zona dotari tehnico-edilitare si zona cai de comunicatii rutiere in incinta Parcului Industrial (Sst=890443 mp)- com. Barcanesti, Sat Tatarani, nr. Cadastral 25234, tarla 20

Program anual de achizitii publice pe anul 2018 - V2 (30.03.2018)

Program anual de achizitii publice pe anul 2018 - V1 (22.12.2017)

Contract de deszapezire nr. 26493 din data de 20.12.2017