Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Rapoarte

Anul 2019

Raport de evaluare = Proprietate imobiliara: Mijloace fixe (grupa 1 si 2) ce alcatuiesc patrimoniul Primariei Barcanesti, judetul Prahova

Raport de evaluare = Proprietate imobiliara: Terenuri si mijloace fixe (constructii) ce alcatuiesc patrimoniul Primariei Barcanesti, judetul Prahova

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2018

Raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Barcanesti, Judetul Prahova in anul 2018

Raport periodic de activitate 2018

Raport de specialitate privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018 si stabilirea masurilor de eficientizare a acestei activitati.

Raport privind solutionarea petitiilor si sesizarilor pe anul 2019.

Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul II al anului 2018.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018

 

Anul 2018

Raport de activitate 2017 - Comisia 1 - Dezvoltare Economico-Sociala, Buget Finante, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei, Agricultura, Protectia Mediului, Gospodarie Comunala, Servicii si Comert

Raport de activitate 2017 - Comisia 2 - Invatamant, Sanatate, Cultura si Culte, Protectie Sociala, Activitati sportive si de Agrement

Raport de activitate 2017 - Comisia 3 - Administratie Publica Locala, Juridica, Apararaea Ordinii si Linistii Publice, Relatii cu clientii

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2017

Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2018

Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul I 2018

Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul II al anului 2018

 
 
 

Raport de activitate pe anul 2012

Raportul nr. 485 din 18-01-2013. Rraport de evaluare a implamentarii legii nr 544/2001 in anul 2012

Raportul nr. 486. Raport privind solutionarea petitiilor si sesizarilor in anul 2012

Raportul nr. 505 din 18-01-2013. Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii personali

Raportul nr. 1408 din 19-02-2013. Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei barcanesti, judetul prahova pentru anul 2009

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015.

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016