Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Hotarari Consiliul Local 2015 - 2016
+ANUL 2016
 1. Hotararea nr. 1 din 28-01-2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta).
 2. Hotararea nr. 2 din 28-01-2016 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2015 in anul 2016).
 3. Hotararea nr. 3 din 28-01-2016 (Hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016).
 4. Hotararea nr. 4 din 28-01-2016 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 5. Hotararea nr. 5 din 28-01-2016 (Hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2016).
 6. Hotararea nr. 6 din 28-01-2016 (Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale si a comunei Barcanesti, judetul Prahova, in justitie).
 7. Hotararea nr. 7 din 28-01-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2016).
 8. Hotararea nr. 8 din 25-02-2016 (Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2016-2017).
 9. Hotararea nr. 9 din 25-02-2016 (Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015).
 10. Hotararea nr. 10 din 25-02-2016 (Hotarare privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 11. Hotararea nr. 11 din 25-02-2016 (Hotarare privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational, a modalitatii de solutionare a situatiilor identificate, precum si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita).
 12. Hotararea nr. 12 din 25.02.2016 (Hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile de apa potabila si de canalizare-epurare, operator SC Capoles Serv SRL Ploiesti, judetul Prahova).
 13. Hotararea nr. 13 din 25.02.2016 (Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale).
 14. Hotararea nr. 14 din 25.02.2016 (Hotarare privind modificarea HCL Barcanesti nr. 60/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016).
 15. Hotararea nr. 15 din 25.02.2016 (Hotarare privind aprobarea Procedurii de eliberare a Certificatului de atestare a Edificarii/Extinderii constructiilor).
 16. Hotararea nr. 16 din 24.03.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2016).
 17. Hotararea nr. 17 din 24.03.2016 (Privind transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului Tehnologic Agricol, comuna Barcanesti, a microbuzului scolar marca Fiat 250/E/ECMMC/Ducato 16+1 locuri avand numar de inventar 2064 si nr. de inmatriculare PH 09 SOW).
 18. Hotararea nr. 18 din 26.04.2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta).
 19. Hotararea nr. 19 din 26.04.2016 (Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul II al anului scolar 2015-2016).
 20. Hotararea nr. 20 din 26.04.2016 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2016).
 21. Hotararea nr. 21 din 26.04.2016 (Hotarare privind aprobare PUZ- -"Introducere teren intravilan (S=9903 mp) zona unitati industrial si depozite(Sst=10445 mp) in comuna Barcanesti, sat Ghighiu, nr. cadastral 25173, tarla 22, parcelele 417/37,De,DJ 101 D,com Berceni, DJ 101D.
 22. Hotarare nr. 22 din 26.04.2016 (Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA-SDEE Ploiesti a unui teren in suprafata de 635,5 mp apartinand domeniului public al comunei Barcanesti in vederea realizarii lucrarii Separatie in alimentare cu energie electrica a consumatorilor din Zona Puturi ai SC OMV PETROM SA- Rafinaria Petrobrazi).
 23. Hotararea nr. 23 din 26.04.2016 (Hotarare privind incheierea unui acord intre comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe-primar si Radu Axente Gabriel).
 24. Hotararea nr. 24 din 26.04.2016 (Hotarare privind transmiterea noilor mijloace fixe, care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, in administrarea si folosinta operatorului SC CAPOLES SERV SRL).
 25. Hotararea nr. 25 din 26.05.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2016).
 26. Hotararea nr. 26 din 26.05.2016 (Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 27. Hotararea nr. 27 din 24.06.2016 (Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Barcanesti)
 28. Hotararea nr. 28 din 24.06.2016 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)
 29. Hotararea nr. 29 din 24.06.2016 (Hotarare privind constituirea Consiliului local al comunei Barcanesti)
 30. Hotararea nr. 30 din 24.06.2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)
 31. Hotararea nr. 31 din 24.06.2016 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Barcanesti)
 32. Hotararea nr. 32 din 24.06.2016 (Hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti,pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora)
 33. Hotararea nr. 33 din 15.07.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local ).
 34. Hotararea nr. 34 din 15.07.2016 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2016)
 35. Hotararea nr. 35 din 15.07.2016 (Hotarare privind aprobarea transformarii unor functii publice vacante din organigrama si statul de functiei)
 36. Hotararea nr. 36 din 28.07.2016 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Barcanesti, Judetul Prahova.
 37. Hotararea nr. 37 din 28.07.2016  (Hotarare privind desemnarea Primarului comunei Barcanesti ca reprezentant al comunei Barcanesti, judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova", precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia.
 38. Hotararea nr. 38 din 28.07.2016 (Hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei Barcanesti)
 39. Hotararea nr. 39 din 29.07.2016 (Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA - SDEE a unui  teren in suprafata de 6mp)
 40. Hotararea nr. 40 din 28.08.2016 (Hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti si CONMAR GAZ SRL
 41. Hotararea nr. 41 din 28.07.2016 (Hotarare privind aprobare PUZ)
 42. Hotararea nr. 42 din 28.07.2016 (Hotarare privind aprobare SF -reabilitare si extindere retea apa si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu)
 43. Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 (Hotarare privind aprobare PUZ)
 44. Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti)
 45. Hotararea nr. 45 din 30.08.2016 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti,judetul Prahova)
 46. Hotararea nr. 46 din 30.08.2016 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 47. Hotararea nr. 47 din 30.08.2016 (Hotarare privind constituirea Comisiei speciale pentru analiza si verificarea cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003 si a  modului cum au fost solutionate)
 48. Hotararea nr. 48 din 22.09.2016 ( Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta )
 49. Hotararea nr. 49 din 22.09.2016 (Hotarare prin care se ia act de demisia consilierului local Ionescu Dan si vacantarea mandatului de consilier local)
 50. Hotararea nr. 50 din 22.09.2016 (Hotarare privind constituirea Comisiei Comunitara Consultativa la nivelul Comunei Barcanesti)
 51. Hotararea nr. 51 din 22.09.2016 ( Hotarare privind aprobarea rectificdrii bugetului local ,a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe anul 2016)
 52. Hotararea nr. 52 din 22.09.2016 (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 60 mp, situat in comuna Barcanesti, judetul Prahova)
 53. Hotararea nr. 53 din 22.09.2016 (Hotarare privind insusirea raportului Comisiei speciale pentru analiza si verificarea cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003 si a modului cum au fost solutionate)  - Anexa 1 (acte de dezlipire)

    - Anexa 2 (acte de dezlipire)

    - Anexe stadiu dosare

 54. Hotararea nr. 54 din 27.10.2016 (Hotarare privind validarea mandatului de consilier al d-rei Fatu Madalina)

 55. Hotararea nr. 55 din 27.10.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2016)

 56. Hotararea nr. 56 din 27.10.2016 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2016)

 57. Hotararea nr. 57 din 27.10.2016 (Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul I al anului scolar 2016-2017)

 58. Hotararea nr. 58 din 27.10.2016 (Hotarare privind asocierea Comunei Barcanesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public " Schimbarea destinatiei cladirii Gradinita din satul Tatarani in Centrul medical-reabilitare consolidare, recompartimentare, imprejmuire, utilitati)

 59. Hotararea nr. 59 din 27.10.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pentru anul 2017)

 60. Hotararea nr. 60 din 27.10.2016 (Hotarare privind aprobarea transformarii unei functii contractuale vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)

 61. Hotararea nr. 61 din 27.10.2016 (Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare prevazuta in contractul nr. 1792/13.09.2016 si acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Barcanesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" )

 62. Hotararea nr. 62 din 28.11.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificatii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2016 )

 63. Hotararea nr. 63 din 28.11.2016 (Hotarare prin care se ia act de demisia viceprimarului comunei Barcanesti Ion Flavian-Florentin si vacantarea mandatului de viceprimar al comunei Barcanesti si de consilier local)

 64. Hotararea nr. 64 din 20.12.2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

 65. Hotararea nr. 65 din 20.12.2016 (Hotarare privind validarea mandatului de consilier al d-lui Duta Danut)

 66. Hotararea nr. 66 din 20.12.2016 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Barcanesti, judetul Prahova)

 67. Hotararea nr. 67 din 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2016)

 68. Hotararea nr. 68 din 20.12.2016 (Hotarare privind apropabrea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2016 )

 69. Hotararea nr. 69 din 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2017)

 70. Hotararea nr. 70 din 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2017)

 71. Hotararea nr. 71 din 20.12.2016 (Hotarare privind aprobare PUZ "Extindere intravilan (S=7500 mp) pentru zona mixta, agrement, sport, locuinte si functiuni complementare  (S studiat  - 9740 mp ) in com Barcanesti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20861, tarla 21, pasarele A 382/8, de 280; comuna Berceni, DE 280)

 72. Hotarare nr. 72 din 20.12.2016 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017)

 73. Hotarare nr. 73 din 20.12.2016 (Hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti si Clinciu Silviu-Theodor, Harcan Sorin casatorit cu Harcan Alina-Petruta si Radulescu Cristian, Savu Dragos Bogdan casatorit cu Savu Maria-Monica, Zamfir Gheorghe casatorit cu Zamfir Constanta, Bratu Adrian casatorit cu Bratu Alina )

 

+ANUL 2015
 • Hotararea nr. 1 din 29-01-2015 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 2 din 29-01-2015 (Hotarare privind desemnarea unui inlocuitor al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei Adunari Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova").
 • Hotararea nr. 3 din 29-01-2015 (Hotarare privind desemnarea unui inlocuitor al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei Adunari Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de crestere Ploiesti - Prahova").
 • Hotararea nr. 4 din 29-01-2015 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 5 din 29-01-2015 (Hotarare privind modificarea HCL Barcanesti nr. 28/2014 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta).
 • Hotararea nr. 6 din 29-01-2015 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 7 din 29-01-2015 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 8 din 29-01-2015 (Hotarare privind aprobarea PUZ-Extindere intravilan (s=2590 mp) si lotizare teren in vederea amplasarii de locuinte izolate individuale (Sst=6557 mp) in comuna Barcanesti, DJ101D, sat Tatarani, nr. cadastral 23791,24253,24254 tarla 15, parcelele A 869,Cc870,DJ101D).
 • Hotararea nr. 9 din 29-01-2015 (Hotarare privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei Locale a comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 10 din 29-01-2015 (Hotarare privind aprobarea PUZ-Schimbare destinatie teren (S=895 mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona mixta institutii si servicii, industrie si depozite in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, nr. cadastral 23684, tarla 1, parcelele A39A40,Cc38).
 • Hotararea nr. 11 din 11-02-2015 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2014 in anul 2015).
 • Hotararea nr. 12 din 11-02-2015 ( Hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2015).
 • Hotararea nr. 13 din data de 11-02-2015 (Hotarare privind aprobarea PEOGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2015).
 • Hotararea nr. 14 din data de 26-02.2015 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 15 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 16 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind modificarea domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 17 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind completarea domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 18 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, judetul Prahova, sat Tatarani, Ds 1624").
 • Hotararea nr. 19 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, judetul Prahova, sat Tatarani, Ds 916).
 • Hotararea nr. 20 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a taxei pentru eliberarea carnetului de comercializarea a produselor din sectorul agricol).
 • Hotararea nr. 21 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri care apartin patrimoniului al comunei Barcanesti, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si casarea acestora si modificarea inventarului bunurilor carea apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 22 din data de 26-02-2015 (Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 23 din data de 10-03-2015 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Barcanesti, judetul Prahova cu ate autoritati locale, institutii si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA "DRUMUL VOIEVOZILOR").
 • Hotararea nr. 24 din data de 19-03-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2015).
 • Hotararea nr. 25 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind aporbarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 26 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2015).
 • Hotararea nr. 27 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2015-2016).
 • Hotararea nr. 28 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind completarea si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 29 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, nr. 362, T28 Cc2363/7, stabilirea pretului de incredintare a terenului proprietarului cladirilor situate pe acest teren si pretul incredintarii).
 • Hotararea nr. 30 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru teren, teren si constructie, situate in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, T1 Cc14A12, stabilirea pretului de incredintare a terenului proprietarului cladiri situate pe acest teren si teren si constructie posesorului constractului de inchiriere pentru acestea, in speta SC Marifarm, precum si pretul incredintarii).
 • Hotararea nr. 31 din data de 30-04-2015 (Hotarare privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei Locale a comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 32 din data de 28-05-2015 (Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 33 din data de 28-05-2015 (Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru spatii locative ce apartin domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 34 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Babeanu Nicolae).
 • Hotararea nr. 35 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul situat in comuna Barcanesti, sat Puscasi nr 118 A, T10, Cc450)
 • Hotararea nr. 36 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in comuna Barcanesti, sat Ghighiu, T.2, p.Cc152)
 • Hotararea nr. 37 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat in domeniul public al comunei Barcanesti, judetul Prahova
 • Hotararea nr. 38 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind incheierea unui acord intre comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Marin Paul Constantin)
 • Hotararea nr. 39 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind vanzarea si stabilirea pretului de vanzare a terenului situat in comuna Barcanesti, sat Puscasi nr. 118A, T.10, P.Cc 450
 • Hotararea nr. 40 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind vanzarea si stabilirea pretului de vanzare a terenului situat in comuna Barcanesti, sat Ghighiu T.2, P.Cc152 )
 • Hotararea nr. 41 din data de 25-06-2015 (Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova)
 • Hotararea nr. 42 din data de 30-07-2015 (Hotarare privind decontarea navetei cadrelor didactice care sii desfasoara activitatea pe raza comunei Barcanesti, jud Prahova)
 • Hotararea nr. 43 din data de 30-07-2015 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2015)
 • Hotararea nr. 44 din data de 30-07-2015 (Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a "Parohiei Ghighiu", cu hramul "Duminica Tuturor Sfintilor", a imobilului-teren in suprafata de 930 mp, situat in comuna Barcanesti, sat Ghighiu nr. 150 A, jud Prahova, T.2, Cc. 152, nr. cadastral 25287, in vederea construirii unui lacas de cult)
 • Hotararea nr. 45 din data de 30-07-2015 (Hotarare privind modificarea HCL Barcanesti nr. 29/2015, privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti nr. 362, T 28 Cc 2363/7, stabilirea pretului de incredintare a terenului proprietarului cladirilor situate pe acest teren si pretul incredintarii).
 • Hotararea nr. 46 din data de 30-07-2015 ( Hotarare privind incheierea unui acord intre comuna Barcanesti, reprezentata de Dima Gheorghe - primar si Spatarelu Adnana Ramona).
 • Hotararea nr. 47 din data de 22-09-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2015).
 • Hotararea nr. 48 din data de 22-09-2015 (Hotarare privind modificarea cuantumului normelor de hrana pentru personalul Politiei locale a comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 49 din data de 22-09-2015 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti).
 • Hotararea nr. 50 din data de 22-09-2015 (Hotarare privind constituirea Comisiei Comunitara Consultativa la nivelul comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 51 din data de 22-09-2015 (Hotarare privind completare componenta Comisie nr.3- Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, relatii cu cetatenii).
 • Hotararea nr. 52 din data de 22-09-2015 (Hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere pentru terenul apartinand domeniului public in suprafata de 60 mp, situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, judetul Prahova
 • Hotararea nr. 53 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)
 • Hotararea nr. 54 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2015).
 • Hotararea nr. 55 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019).
 • Hotararea nr. 56 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Ëxtindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, jud Prahova, sat Barcanesti, Ds 1278").
 • Hotararea nr. 57 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Ëxtindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, jud Prahova, sat Barcanesti, Ds 354").
 • Hotararea nr. 58 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Ëxtindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, jud Prahova, sat Barcanesti, Ds 354").
 • Hotararea nr. 59 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Ëxtindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, jud Prahova, sat Barcanesti, Ds 1953").
 • Hotararea nr. 60 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016).
 • Hotararea nr. 61 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pe anul 2016).
 • Hotararea nr. 62 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobare SF - Reabilitare si extindere retea apa si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu, comuna Barcanesti judetul Prahova, indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei).
 • Hotararea nr. 63 din data de 29-10-2015 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova).
 • Hotararea nr. 64 din data de 26-11-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2015).
 • Hotararea nr. 65 din data de 26-11-2015 (Hotarare privind modificarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana pentru personalul Politiei Locale a comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 66 din data de 26-11-2015 (Hotarare privind aprobarea documentelor necesare lansarii procedurilor de achizitie publica in vederea delegarii Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul judetului Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" si acordarea unui mandat special domnului Dima Gheorghe, reprezentant al comunei Barcanesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova").
 • Hotararea nr. 67 din data de 26-11-2015 (Hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului nr. 10230/13.11.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de slubrizare al comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 68 din data de 21-12-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015).
 • Hotararea nr. 69 din data de 21-12-2015 (Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pe anul 2016).
 • Hotararea nr. 70 din data de 21-12-2015 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti,T1Cc14A12,jud Prahova, inscris in CF25291 a comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 71 din data de 21-12-2015 (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru imobilul (teren si constructii) situat in comuna Barcanesti,sat Barcanesti,T1Cc14A12,jud Prahova,inscris in CF 25305 a comunei Barcanesti).
 • Hotararea nr. 72 din data de 21-12-2-15 (Hotarare privind stabilirea pretului de vanzare a terenului situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, T1, Cc14, A12,inscris in CF 25291).
 • Hotararea nr. 73 din data de 21-12-2015 (Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului - teren cu constructie - situat in comuna Barcanesti, sat Barcanesti,T1, Cc14, A12,jud. Prahova, inscris in CF 25305 a comunei Barcanesti).