Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Informari

Anul 2019

3. INFORMARE PRIVIND REZOLVAREA SOLICITARILOR PENTRU ATRIBUIREA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE IN COMUNA BARCANESTI

2. În perioada 26 Aprilie - 01 Mai 2019, Primăria comunei Bărcănești, nu are program de lucru.

1. Informare privind necesitatea si oportunitatea gestiunii delegate prin concesiune, a serviciului de alimentare cu apa, canalizare si epurare menajera in comuna Barcanesti, judetul Prahova

 

Anul 2018

Informarea nr. 25033 din data de 11.12.2018, privind situatia actuala a realizarii planului urbanistic general al comunei Barcanesti

Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare precum si a sediilor acestora de pe teritoriul comunei Barcanesti, judetul Prahova, pentru desfasurarea Referendumului National pentru revizuirea Constitutiei in zilele de 6 si 7 octombrie 2018

Dispozitie privind desemnarea d-lor Ionescu Vasile - Alexandru si Nitoi Paun, politisti locali, clasa a- III-a, grad superior, in cadrul Politiei Locale Barcanesti, judetul Prahova ca persoane responsabile cu verificarea, constatarea si stabilirea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia.

Anunt nr. 20.003 din data de 13.09.2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Anunt nr. 18402 din data de 13.08.2018 (privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare)

Informare privind inundatiile produse in data de 10-11.07.2018 pe raza comunei Barcanesti

Informare privind punerea in aplicare a prevederilor regulamentului UE 2016/679

Comunicat Nr. 16.675 din data de 13.07.2018

Informare privind inundatiile produse in data de 10-11.07.2018 pe raza comunei Barcanesti.

Informare - Nr. 13404 din 14 05 2018 - Cu privire la achizitionarea Studiului Hidrogeotehnic privind reducerea riscului de inundatii in comuna Barcanesti

Informare - Nr. 13381 din 14 05 2018 - Cu privire la punerea in aplicare a OUG Nr. 34/2013

Informare - Nr. 13378 din 14 05 2018 - Terminarea lucrarilor: Construire retea apa potabila si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu si organizare de santier in comuna Barcanesti

Informare - Nr. 8239 din 16 02 2018 - Alimentarea cu apa - Trecut, Prezent si Viitor in comuna Barcanesti

Informare - Nr. 8246 din 16 02 2018 - Privind realitatea si viitorul vietii culturale in comuna Barcanesti

Informare - Nr. 7487 din 07 02 2018 - Privind loturile de casa atribuite conform legii Nr.15/2003

07 02 2018 / Nr 7488 - Evaluarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Construire retea apa potabila si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu si organizare santier"

Informare Nr. 6194 din 26 01 2018 - Privind modalitatea de reducere a riscului de inundatii

Program de imbunatatire a eficientei energetice aferent Comunei Barcanesti

Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor de utilitati publice 2018-2020 pentru Comuna Barcanesti, Judetul Prahova

 

Anul 2017

Proces verbal de Predare - Primire Nr. 29 din 07 12 2016

Interpelare Nr. 25197 din 28 11 2017

Minuta - Nr. 24283 din 13 11 2017

Nota Conceptuala Nr. 24152 din 08 11 2017

Proces Verbal din data de 16 10 2017

Informare Nr. 21761 din 25 09 2017 privind ducerea la indeplinire a Hotararii Nr. 47/29 08 2017

Cladiri Domeniul Public - Nr. 20010 din 23 08 2017

Cladiri Domeniul Public - Nr. 20009 din 23 08 2017

Informare Nr. 19039 din 02 08 2017 Referitor la petitia cu numarul 8/01 08 2017

Informare Nr. 18349 din 20 07 2017 - Privind Expertiza Tehnica pentru determinarea stadiului fizic al obiectivului de investitii - Extindere liceu 8 sali de clasa si anexe

Informare Nr. 149140 din 15 05 2017 - Privind punerea in aplicare a planului de investitii pentru anul 2017

Raport Nr. 13288 din 10 04 2017 Privind situatia bunurilor comunei Barcanesti pe anul 2016

Expunere de motive - Nr 12020 din 17 03 2017

Expunere de motive - Nr 12019 din 17 03 2017

Proces Verbal Nr. 8971 din 07 02 2017

Proces Verbal 01 02 2017 - Solutia tehnica de montare a separatoarelor de sens pe DN1

Agenda dezbatere - 01 02 2017

Hotarare-Nr 6418 din 20.01.2017 Regulament de aplicare a taxei speciale de salubritate

Informare - Nr. 92/2366 din 25 01 2017 - Compania Nationala de Administrare a Infracstructurii Rutiere

Dispozitie - Nr. 25 din 20 01 2017 privind constituirea unei Comisii de analiza si verificare a modului de derulare a contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate

Informare - Nr. 337 din 11 01 2017 - Primaria Barcanesti catre Ministerul Transporturilor

Informare - Nr. 338 din 11 01 2017 - Primaria Barcanesti catre CNAIR

Informare - Privind punerea in aplicare a planului de investitii pentru anul 2017

Anul 2016

15 12 2016 - Informare Nr. 21686 privind modul de implementare a Contractului de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele 2-Boldesti-Scaeni si 6-Valea Doftanei

16 11 2016 Notificare Nr. 20387 Polita de asigurare nr. 0079707

16 11 2016 - Informare Nr. 20396 Catre Ministerul Transporturilor

 

17 11 2016 - Informare Nr. 20432 Privind lucrarea Refacere si deviere canal pluvial pe DS 194

18.10.2016 - Informare Nr. 19203 privind cauzele sistarii lucrarilor la obiectivul de investitie Extindere Liceu - 8 Clase si Anexe

21 10 2016 - Informare Nr.19329, privind modul de actiune al comitetului local pentru situatii de urgenta la inundatiile din 10-15 10 2016

09 09 2016 - Raport de constatare Nr. 17464 privind situatia gestionarii bunurilor comunei Barcanesti pana la 31 08 2016

01 09 2016 - Raport de constatare Nr. 17141 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

31.08.2016 - Lista de inventariere [A]

31.08.2016 - Lista de inventariere [B]

03.03.2016 - Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 7516

Informare Nr.896 din 22.01.2016 - I.P.J. Prahova catre Primaria Comunei Barcanesti

Informare Nr.54 din 04.01.2016 - Primaria Comunei Barcanesti catre Politia Rutiera

Lucrari publice - Troite

Raport de constatare - Extindere Liceu cu Corp - 8 Clase si Anexe

Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate

Hotararea nr. 65 din 30.10.2012 (Privind aprobarea Regulamentului de solutionare a cererilor si repartizarea terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003)

Informare - Privind realitatea si viitorul vietii culturale in comuna Barcanesti

Informare - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

Informare - Privind avizarea Studiului de oportunitate referitor la intocmire PUZ Extindere intravilan

Informare - Privind punerea in aplicare a planului de investitii pentru anul 2017

Informare - Inspectoratul Judetean Pentru Constructii Prahova

Contract de lucrari Nr. 7010 din 02.09.2009