Registrul-proiectelor-de-dispozitii-in-2020

Nr. Proiectului

de dispozitie

Data înregistrarii

Proiectului de dispoziție

Titlul proiectului de dispoziție

Nr. și data referatului de Specialitate

al compartimentului Funcțional

Data publicării în MOL
1 07.01.2020 Convocarea Consiliului local al comunei Bărcănești, județul Prahova în ședință extraordinară la data de 08.01.2020, ora 15.30 160/07.01.2020 07.01.2020
2 08.01.2020

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante ,din cadrul Compartimentului Audit public intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova

152/07.01.2020 08.01.2020
3        
4