Registrul-proiectelor-de-hotarari-2020
Nr.Proiectului de hotărâre
Data inițierii proiectului Titlul proiectului de hotărâre Inițiatorul Nr. referatului de aprobare elaborat de inițiator Data publicării în MOL Data comunicării către departamentul funcțional Data comunicării către comisiile de specialitate
1 07.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit în anul 2019

dl.Primar 127 07.01.2020 07.01.2020 07.01.2020