Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
ANUNT!

    Comuna Bărcăneşti – Primăria  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice  de execuţie temporar vacantă de inspector I asistent - Serviciul financiar –contabil , din cadrul Primariei comunei Bărcăneşti.

    Concursul se organizează la sediul Primariei comunei Bărcăneşti în data de 22.10.2012, ora 10:00, proba scrisă.

    Dosarele de înscriere  se pot depune în termen de 8 zile  de la data publicării în Monitorul Oficial partea a III a la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti.

    Condiţii de participare: studii  universitare de licenţă  absolvite  cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul ştiinţe economice şi ştiinţe sociale, vechime în specialitate 1 an  şi  condiţiile  prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute  la art. 49 din HG nr.611/2008, modificată şi completată.

    Bibliografia  se afişează la sediul Primariei comunei Bărcăneşti şi pe site–ul www.barcanesti.ro.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti şi la numerele de telefon 0725913619/0725913626.